O Firmie

Doświadczenie

Zespół tworzą doświadczeni projektanci i specjaliści, którzy wspólnie podjęli się wyzwania realizowania kompleksowych projektów i wynikającej z nich struktury zabudowy laboratoriów. Inwestorzy i użytkownicy laboratoriów poszukują fachowej wiedzy dotyczącej realizacji profesjonalnego laboratorium, które będzie miejscem tworzenia ich własnych, często najważniejszych wartości.

Specjaliści Vinicom S.A. brali udział w wielu inwestycjach przemysłowych oraz w obszarze naukowo badawczym przy projektowaniu technologii funkcji laboratoryjnej, weryfikacjach zgodności projektowych z obowiązującymi normami i uregulowaniami prawnymi oraz przy tworzeniu koncepcji funkcjonalno-użytkowych dla programów unijnych min. dla:

  • Zakładów Azotowych Kędzierzyn
  • Kampus Uniwersytecki w Białymstoku
  • PKN Orlen
  • Park Naukowo Technologiczny w Suwałkach,
  • Stacja Uzdatniania Wody Łukanowice
  • Budynek Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  • Energopomiar Sp. z o.o. Gliwce

oraz

  • innych autorskich rozwiązań projektowych dla podmiotów o zróżnicowanej skali

Kierunkowe doświadczenie i wiedza wynika z realizacji projektów wielobranżowych, a także z kontaktów ze środowiskami biznesowymi oraz naukowymi ośrodków uniwersyteckich w Polsce, Niemczech oraz Holandii.

zobacz listę naszych realizacji >