Projektowanie

Zaprojektujemy i wyposażymy przestrzeń dla Twojego laboratorium

Vinicom dostarcza zaawansowane rozwiązania projektowe oraz systemy zabudowy laboratoryjnej, dygestoria i urządzenia konieczne do uruchomienia nowoczesnego laboratorium.

Vinicom realizuje tym samym ideę działania według zasady „Zaprojektuj i wyposaż” w ścisłej współpracy z najbardziej doświadczonymi partnerskimi biurami projektów laboratoryjnych z grupy Recore Tektonika Architekci w obszarze technologii laboratoryjnej, inżynierii budowlanej i instalacyjnej oraz architektury.

Rozwiązania technologiczne systemów zabudowy laboratoryjnej i dygestoriów Vinicom są oparte o innowacyjne elementy instalacyjne i profilowane indywidualnie konstrukcje mebli laboratoryjnych, dygestoriów, systemów wentylacji i urządzeń opracowanych we własnym biurze projektowym we współpracy z dostawcami holenderskimi, niemieckimi, a także z firmami z Danii i Włoch oraz firmami polskimi o ugruntowanej pozycji rynkowej w zakresie dostaw elementów automatyki i sterowania układów niezbędnych do realizacji funkcjonalnych i bezpiecznych laboratoriów.

Oferta Vinicom skupia się na wielowymiarowym projektowaniu i dostawach w aspektach związanych z obiektami badawczo rozwojowymi, laboratoriami oraz obiektami edukacyjnymi i naukowymi w tworzeniu struktury niezbędnej do prowadzenia badań i wykonywania wszelkich czynności związanych z funkcjonowaniem inteligentnego laboratorium.

Aspekty projektowania laboratoriów, na które zwracamy szczególną uwagę:

 • ergonomia i bezpieczeństwo,
 • dostępność i funkcjonalność,
 • komfort i estetyka,
 • przyjazność dla użytkownika i środowiska naturalnego.

Proces projektowania w Vinicom:

 • ustalenie zakresu prac,
 • inwentaryzacja (dokładne pomiary oraz wykonanie szczegółowych rysunków będących początkiem naszej pracy),
 • konsultacje z Inwestorem/Użytkownikiem n/t wstępnego wyglądu i specyfiki wykonywanych badań oraz pracy w laboratorium wraz z przyszłymi zmianami,
 • wykonanie koncepcji (2D oraz modelowania przestrzennego) – pierwszy zarys nowego lub modernizowanego obiektu,
 • wykonanie prac projektowych w konsultacji z Inwestorem i Użytkownikiem,
 • opracowanie struktury i metodologii procesu badawczego (opcjonalnie),
 • opracowanie projektów instalacyjnych oraz projektu budowlanego,
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń,
 • opracowanie oraz przekazanie kompletnego projektu wykonawczego,
 • nadzór autorski nad realizacją inwestycji.